In memoriam

Včeraj smo se na dovškem pokopališču poslovili od člana Jožeta Čebaška, dolgoletnega prizadevnega delavca v planinstvu, gasilstvu in pri organizaciji smučarskih  tekem  v okviru Pokala Vitranc in tekmovanj v smučarskih skokih v Planici.  

Jože Čebašek se je v delo upravnih organov društva vključil v letu 1980, že pred tem pa je pomagal pri delu društva v okviru različnih delovnih in drugih akcij. Kot član UO in GO društva je deloval predvsem na področju planinskega gospodarstva, povezanega z upravljanjem planinske postojanke Aljažev dom in vzdrževalnimi ter investicijskimi deli, ki jih je izvajalo PD Dovje-Mojstrana. Sodeloval je pri razvojnih in investicijskih projektih kot so izgradnja Šlajmerjevega doma; elektrifikacija doline Vrat, izvedba male čistilne naprave, obnova vodovodnega omrežja itd. Aktivno je prispeval k izvedbi številnih prireditev v Vratih, katerih organizator je bilo PD Dovje-Mojstrana in sicer v okviru Aljaževih dni; obeležitvi jubilejev Planinske zveze Slovenije ali pa obeležitvi jubilejev matičnega društva. S svojim znanjem in strokovnostjo je pomagal odpraviti številne okvare ali pa izvesti različne zamisli, ki so prispevali k uspešnemu delu planinskih postojank v Vratih, s katerimi upravlja planinsko društvo Dovje-Mojstrana. Kljub častitljivim letom je še vedno pripravljen pomagati po svojih močeh ali z nasvetom.

Za svoje delovanje na planinskem področju je dobil številna priznanja matičnega planinskega društva, v letu 2016 zlati častni znak Planinske zveze Slovenije in v letu 2022  Spominsko plaketo Planinske zveze Slovenije. Za dolgoletno delo na področju planinstva ga je PD Dovje-Mojstrana  skupaj s Prostovoljnim gasilskim društvom  Mojstrana (za delo na področju gasilstva) predlagalo za Priznanje občine Kranjska Gora, ki ga je prejel en teden pred žal, njegovo prezgodnjo smrtjo.

Prizadevnega sodelavca , prijatelja in dragega člana bomo ohranili v lepem spominu.

Miro Eržen