KS DOVJE-MOJSTRANA SPREJETA V DRUŽINO GORNIŠKIH VASI

Na rednem spomladanskem zasedanju mednarodnega upravnega odbora Gorniških vasi ( Bergsteigerdӧrfer®), v eni izmed Gorniških vasi v Avstriji (Steinberg am Rofan), je bila v petek, 12.05.2023, v družino vasi formalno sprejeta tudi Krajevna skupnost Dovje-Mojstrana, ki poleg obeh krajev obsega tudi zaselka Belca in Zgornja Radovna. S tem je bil na formalni ravni zaključen proces kandidature, ki se je na pobudo člana tega odbora Mira Eržena in Planinske zveze Slovenije pričel v letu 2019. Nosilec projekta in mreže Gorniške vasi je v Sloveniji Planinska zveza Slovenije.