Mladinski odsek

Zgodovina MO Dovje Mojstrana

Prvi začetki segajo v leto 1968, ustanovitelja prve planinske šole sta bila Mihael Kersnik in Stanko Kofler. Kasneje se je z vzgojo mladih planincev ukvarjalo kar nekaj uspešnih oseb iz Mojstrane in okolice, vse pa so bile bolj ali manj povezane z alpinizmom, postajo gorske reševalne službe, Triglavskim parkom ali OŠ 16. December v Mojstrani. 

Najbolj aktivnih osem let je planinsko  vzgojo vodila skupina ljudi, ki se je dobro odrezala tudi po letu 1990 na več področjih, poleg obeh ustanoviteljev so temelje postavili:  Janez Brojan st., Avgust Delavec, Stanko Kofler, Dušan Polajnar, Jaka Čop, Sonja Peternel in Emil Brezavšček. Njihovo delo je nadaljeval takratni načelnik MO Mitja Peternel, ki je okoli sebe zbral mlado ekipo, ki jo je skupaj z učiteljico in dolgoletno mentorico Sonjo Peternel popeljal novim izzivom naproti. Z Vero Gantner so čutili, kako je za otroke pomembna hoja v hribe, druženje in stik z naravo. Leta 2000 je njegovo delo za dve leti prevzela Alenka Koranter. Leta 2002 je mesto načelnice MO prevzela Vesna Lotrič, ki še danes opravlja to funkcijo. Leta 2022 pa je načelništvo prevzel Tim Peternel.

Aktivni člani in mentorji

Trenutno imamo kar nekaj projektov in izletov, ki jih poskušamo izpeljati naslednji prostovoljci:

Načelnik: 

 • Tim Peternel

Vodniki pri PZS: 

 • Vesna Lotrič
 • Nina Možina
 • Andrej Skumavc
 • Maja Kesič
 • Lea Klančnik
 • Vesna Milonik
 • Iztok Arnol
 • Tim Peternel
 • Aljaž Ravnikar

Mladinski voditelji:

 • Žan Novak-Zupanc
 • Leto Križanič Žorž

Mentorici na OŠ 16. decembra Mojstrana

 • Jožica Višnar
 • Andreja Hrovat

Pomočniki na izletih

 • Ivančica Adamek
 • Alenka Čebašek
 • Matej Požar
 • Vanja Činkelj
 • Uroš Bundalo
 • Ter ostali zvesti spremljevalci, ki se trudimo, da bi otroke in mlade navdušili za pohode v gore in naravo, druženje na prostem in jim posredovali nekaj znanja

Naše vodilo pri delu je, da se otroci sprostijo in preživijo urico ali dve na prostem. Neobremenjeno in spontano. Taki smo tudi mi, vodniki, ki se zahvaljujemo celi vrsti ljudi in ustanovam, ki nas vsa ta leta podpirajo.

 Ekipa MO Dovje Mojstrana

MLADINSKI  ODSEK – naših 50 let, kdo smo in kaj smo naredili

Od leta 1968, ko sta Mihael Kersnik in Stanko Kofler ustanovila prvo planinsko skupino, smo ohranili prvotno zamisel o gibanju mladih v gorah in le malce nadgradili planinsko šolo, katere začetne gonilne sile so bili: Mihael Kersnik, Emil Brezavšček, kasneje so se pridružili še Janez Brojan st., Avgust Delavec, Jaka čop in Dušan Polajnar. S svojim bogatim pedagoškim znanjem je v naslednjih letih planinske urice bogato popestrila Sonja Peternel, pri tem pa ji je pomagala še Vera Gartner. Ko se je priključil Mitja Peternel s svojo ekipo, so planinske urice pridobile še dodatne razsežnosti. Za dve leti se je z bogato zapuščino spoprijela Alenka Korantar z ekipo iz prejšnjih let: Senad Halilovič, Irena Madon, Saša Rakita, katero sem leta 2002 nasledila Vesna Lotrič skupaj z mentorico Jožico Višnar in še z naprej pridnimi spremljevalci Alenko Čebašek, Vesno Milonik, Matejem Požarjem in Izidorjem Podgornikom. V naslednjih dveh letih sta se nam pridružili še Ivančica Adamek in Barbara Malenšek.

In tako sedaj praznujemo svojih prvih 50. let. 

Nadaljevanje planinskih uric je bilo logično in takoj smo še bolj začeli skrbeti za primerno izobrazbo vodnikov in spremljevalcev. Časi so se spremenili in potrebe za izobraževanje so naraščale, prav tako ponudba izobraževanj v PZS in MK PZS. Da smo planinskim uricam dodajali še marsikatero dodatno dejavnost, smo se vključevali še v pestro ponudbo pri okoliških organizacijah, kot je TNP, SPM Mojstrana, TD Dovje – Mojstrana, CIPRA Slovenija, DPM Mojstrana, občina Kranjska gora. Udeležili smo se prireditev na Aljaževih dnevih in na dnevih Alpske konvencije. Otroke smo redno pošiljali na različne dodatne dejavnosti, kot so mladi nadzornik TNP in mladinski voditelj, odrasli pa so poskrbeli za vodniško izobrazbo in kasneje z izpopolnjevanji za vodnika A kategorije in mentorstvom. Udeleževali smo se še akcij MK PZS, kot je npr. družabnost v gorah in letnega zbora mladinskih odsekov Slovenije ter okroglih miz z različnimi tematikami.

Tako smo se izobrazili za:

 1. Vodnika A. kat. pri PZS:
 • Mitja Peternel 1998
 •  Irena Madon 1998
 • Vesna Lotrič 1998
 • Vesna Milonik 1998
 • Nina Možina 2010
 • Andrej Skumavc 2015
 • Primož Langus 2015
 • Lea Klančnik 2016 
 • Maja Kesič 2016 
 • Iztok Arnol 2017 – ponovno registriran
 • Tim Peternel 2021
 • Aljaž Ravnikar 2021 – pripravnik

Kdo smo vodniki Planinske zveze Slovenije?

Smo strokovno usposobljeni delavci na področju planinstva, ki se usposabljajo na različnih lokacijah po Sloveniji, večinoma v planinskih kočah in potekajo pod okriljem Vodniške komisije PZS. Svoje znanje obnavljamo na izpopolnjevanjih vsake tri leta. Registriramo se vsako leto. Sicer pa moramo vodniki z svojimi ravnanji in dejanji dajati zgled mladim in ostalim planincem. Smo prostovoljci, ki svojo pripadnost izkazujemo z značko in izkaznico vodnika PZS.

 1. Mladinskega voditelja:

 • Žan Novak–Zupanc 2015
 • Tim Peternel 2016
 • Leto Križanič Žorž 2017
 • Aljaž Ravnikar 2019

Kdo so Mladinski voditelji MK PZS?

S programom Mladinski voditelj Mladinska komisija PZS nudi izobraževanje, ki mlade (večinoma srednješolce) usposablja in motivira za aktivno vključevanje v delo matičnega mladinskega odseka za pomoč pri izletih, za organiziranje in izvajanje planinske šole, za nudenje pomoči pri vodenju vodnikom PZS in mentorjem PS. 

Tako kot smo pohiteli z izobraževanjem, tako so pohiteli s prijavami na planinske urice tudi naši mladi nadebudni planinci, katerih število vsako leto raste. Tako lahko povemo, da je prijavljena skoraj polovica šole. Seveda brez pripravljenosti ravnateljev in učiteljic osnovne šole 16. December v Mojstrani, ki nas vsa ta leta podpirajo in spodbujajo pri planinskih dejavnosti, ne bi šlo zlahka. 

V vseh teh letih smo se povzpeli na različne okoliške vrhove, naredili ture na vrhove drugod po Sloveniji in se povzpeli tudi na kakšno tujo goro. Prav te vrhe največkrat osvojimo na našem edinstvenem planinskem taboru za mlade planince Alpe – Adria – Alpin, ki se odvija v treh deželah. V Sloveniji, v mestu Mojstrana, v Italiji, v mestih: Forni Avoltri, Sappada in Valcomelico ter v Avstriji, v mestih Kötschach – Mauthen in Gmünd. V bistvu se štiri dni gibljemo po okoliških vrhovih, planinah, kočah, ipd. Razgledi so edinstveni, družba je raznolika in simpatična. Jezik ni problem, vse se na koncu lahko nadoknadi s kretnjami rok.

Tovarištva se sklepajo sproti in vsako leto smo veseli, ko prepoznamo nasmejane obraze iz prejšnjih taborov. Idejo za tabor je leta 1988 izrazil takratni predsednik PD /OEAV Kötschach – Mauthen iz Avstrije Sepp Lederer, naš Janez Brojan ml. in Gulio Samassa iz Italije sta jo z navdušenjem sprejela. In tako se je začelo sedaj že 33-letno prijateljevanje. 

Zaporedje, po letih,  prireditve Alpe – Adria – Alpin:

 1. 1989 Kötschach – Mauthen
 2. 1990 Kötschach – Mauthen
 3. 1990 Mojstrana
 4. 1991 Forni Avoltri
 5. 1992 Kötschach – Mauthen
 6. 1993 Mojstrana
 7. 1994 Forni Avoltri
 8. 1995 Kötschach – Mauthen
 9. 1996 Gmünd
 10. 1997 Mojstrana
 11. 1998 Forni Avoltri
 12. 1999 Kötschach – Mauthen
 13. 2000 Sappada
 14. 2001 Gmünd
 15. 2002 Mojstrana
 16. 2003 Forni Avoltri
 17. 2004 Kötschach – Mauthen
 18. 2005 Val Comelico
 19. 2006 Gmünd
 20. 2007 Mojstrana
 21. 2008 Forni Avoltri
 22. 2009 Kötschach – Mauthen
 23. 2010 Gmünd
 24. 2011 Val Comelico
 25. 2012 Mojstrana
 26. 2013 Forni Avoltri
 27. 2014 Kötschach – Mauthen
 28. 2015 Gmünd
 29. 2016 Mojstrana
 30. 2017 Forni Avoltri
 31. 2018 Kötschach – Mauthen
 32. 2019 Malta
 33. 2022 Mojstrana
 34. 2023 Forni Avoltri

Poleg vseh mednarodnih, jesenski, zimskih, spomladanskih taborov, smo začeli, na pobudo otrok in staršev, organizirati še poletni tabor, z namenom osvojitve naših najvišjih gora, ki so za njih težje dostopni in večdnevnih prečenj. Leta 2012 smo začeli kar z našim očakom. Četica pogumnih otrok se je pognala na Triglav iz Planike. Na vrhu smo posneli slike neizmerno zadovoljnih  in ponosnih, z smehljajem obkroženih lic in že s povito vrvjo, krščenih otrok. V sledečih letih smo bili nadvse zadovoljni še z naslednjimi uspešno izpeljanimi tridnevnimi poletnimi tabori:

2013 tabor Triglavska sedmera jezera

2015 tabor Triglav

2016 tabor Rjavina

2017 tabor  Krn – Bohinjsko jezero

2019 izlet Bovški Gamsovec

Da smo se na taborih počutili varne, so nad nami bedeli in nas vodili naši spremljevalci, gorski reševalci in alpinisti iz Mojstrane. Hvala vam, ker ste nam zmeraj na razpolago. Seveda brez prijaznih in skrbnih oskrbnic in oskrbnikov na kočah ne gre. Vedno smo se počutili dobrodošli.

Mladinski odsek se je začel vključevati tudi v delo markacistov, saj smo pomagali očistiti že marsikatero pot, za katero smo kot PD Dovje – Mojstrana zadolženi. Otroci so tako občutili, da delo markacistov ni enostavno in lahko, kot so si predstavljali. Vendar so se vsi počutili koristne in obljubili, da bodo pomagali še v bodoče.

Ker smo v MO-ju vsestranski, smo se že v letu 2006 začeli spogledovati z jamarstvom. Na pobudo Iztoka Arnola in Aleša Stražarja smo se sprehodili, preplezali, se zrinili skozi marsikatero blatno ožino. Otroci so bili na začetku zadržani, vendar so se kasneje sprostili in uživali v gluhem jamskem svetu. Na povratku iz jame smo zmeraj ugasnili luči in ugotovili, da brez svetlobe in toplote za nas ni življenja. V jamah se tako otroci mimogrede naučijo poslušati in dosledno izvajati navodila. 

2006 * Babna in Železna jama, jama v okolici Domžal, jamarski dom na Gorjuši

2011 * Divaška jama in jama Jezerina, Kras, Gradišče

2011 * srečanje mladih jamarjev Slovenje v Logatcu, ogled okoliških jam

2012 * jama Srnica, Bovec

2012 * srečanje mladih jamarjev Slovenije v Škocjanskem parku, ogled Škocjanskih jam

2013 * jama Mačkovca na Planinskem polju, Laze

2015 * Arneževa jama pri Sp. Dupljah

2015 * Osoletova jama pri Moravčah

2017 * Babna in Železna jama, jamarski dom na Gorjuši, Šumbergova jama

Bili smo utrujeni, bili smo umazani od gline, malo smo plezali, »žemarili«, se spuščali po skrbno izdelani »žičnici« več metrov globoko, bili smo tudi prestrašeni in hkrati pogumni. Hvala vam, jamarjem, ker ste si vzeli za nas cel dan, da smo lahko raziskali vsaj del jame. 

Ker nismo pozabili na višje razrede OŠ, srednješolce in študente smo se odločili izpeljati še primeren tabor za njih. Tako smo se leta 2001 odzvali na povabilo otrok iz Martineta iz Katalonije, kjer smo v sedmih dneh pošteno prehodili bližnje hribe. Zatem smo leta  2007 prehodili Bjelašnico in okolico ter »raftali« na Neretvi. Leto kasneje smo prehodili Durmitor in »raftali« na Tari. V letu 2010 smo se povzpeli na Biokovo, šli skozi Paklenico in se preko Mosorja, Kleka ter Bjelih in Samarskih Stijena vrnili domov. Ker se je v zadnjih letih v poletnem času nabralo veliko drugih ponudnikov taborov in za otroke ni bilo več zanimivo, se nismo več odločali za organizacijo takih taborov, ki zahtevajo kar precej časa in zavzetosti.

Od leta 2002 izvajamo decembrski pohod z baklami, katerega smo najprej izvedli do Peričnika. Kasneje smo pohod iz praktičnih razlogov prestavili na Ravne, od koder smo imeli prelep razgled na zasneženo in praznično osvetljeno Mojstrano ter del Dovjega. V zadnjih treh letih smo na pobudo TD, pohod prestavili na konec novembra in se sovpada z njihovo prireditvijo, prižigom lučk na velikanski jelki, ki je postavljena na sredi Dovjega.

Ker moramo delovati v MO-ju širše, se poskušamo povezati še z ostalimi Mo-ji iz okolice, tako smo kar dolga leta dobro sodelovali z MO iz PD Gozd Martuljek. V marsikaterem MO-ju se je kasneje pokazalo, da dokler tako organizacijo vodi pravi človek s srcem, s pravimi nameni in zavzetostjo, potem se ni za bati za zanjo, ko tega človeka ni več, zadeve zastanejo in počasi zamrejo.

Tudi zato se redno udeležujemo srečanj vodnikov in mentorjev PZS MDO Gorenjske, kjer se dobimo z vodniki, ki delujejo v svojih PD, imajo svoje izkušnje in velikokrat tudi koristne podatke in nasvete. V letu 2018 bomo imeli že 10. Srečanje. Mi smo bili organizatorji tretjega srečanja, katerega smo z veseljem izpeljali na zadovoljstvo vseh udeležencev.

Otroci so naše bogastvo in mi smo njihovi zakladniki. Odpiramo jim vrata in jim kažemo vsa bogastva malega sveta. Zato smo hvaležni za vse lepe trenutke, ki jih preživimo z njimi, saj nas oni izpolnjujejo nazaj. To smo mi Zgornjesavci, ki smo navihani kot Kekec, poskočni kot Brincelj, modri kot Kosobrin, pogumnejši od Rožleta in prijaznejši od Bedanca, da bomo lahko spregledali kot Mojca in videli svet poln lepih rožic tete Pehte in veličastnih gora, kot jih ponuja oča Prisank in mogočni Triglav v ozadju. Za konec pa še afriška misel: če hočeš priti hitro, pojdi sam, če hočeš priti daleč, pojdi v skupini. Zadnjega se držimo tudi mi. Predvsem pa si želimo prešernega smeha in dobrih zgodb.


Kontakti

PD Dovje Mojstrana

Načelnik/Načelnica MO

mladina.pddovjemojstrana@gmail.com

https://mk.pzs.si/