REDNI LETNI OBČNI ZBOR PD DOVJE-MOJSTRANA

Vabimo vas na redni letni občni zbor društva, v soboto 11.02.2023 s pričetkom ob 18 uri v prostorih Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani.

Na podlagi 25. in 37. člena pravil Planinskega društva Dovje – Mojstrana sklicujem,

OBČNI ZBOR

Planinskega društva Dovje – Mojstrana v soboto 11.02.2023 ob 18 uri v prostorih Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani.

Upravni odbor PD Dovje – Mojstrana v skladu s 30. členom pravil društva, predlaga sledeči:

Dnevni red:

 1. Otvoritev in pozdrav predsednika PD ter slikovni prikaz
 2. Izvolitev organov občnega zbora: delovno predsedstvo, verifikacijska komisija,
  zapisnikar in overovatelja zapisnika
 3. Pregled realizacije sklepov občnega zbora iz leta 2022
 4. Poročilo UO PD, odsekov PD ter Ustanove Avgusta Delavca
 5. Finančno poročilo za leto 2022
 6. Poročilo nadzornega odbora
 7. Poročilo verifikacijske komisije
 8. Razprava na poročila
 9. Program dela PD Dovje – Mojstrana za leto 2023
 10. Spremembe statuta PD Dovje – Mojstrana
 11. Sklepi in zaključek občnega zbora
Vljudno vabljeni!
Lep planinski pozdrav,

PD Dovje – Mojstrana
Gregor Berce
predsednik