Zasilna zavetišča

Zimska soba in bivak pod Luknjo

Najpomembnejša funkcija bivakov in zimskih sob je funkcija zavetišča in v izjemnih primerih humanitarnega objekta, ki lahko reši življenje. Namenjeni so vsem obiskovalcem gora: planincem, alpinistom, jamarjem …

V primeru gorske nesreče jih uporabljajo gorski reševalci za shranjevanje določene opreme ali oskrbi ponesrečenca v primeru nočne reševalne intervencije jim nudi ustrezno zavetišče tudi za ponesrečenca in ekipo GRS.

Načeloma so bivaki in zimske sobe brez elektrike in kakršnikoli drugih stvari,  nudijo zgolj zavetišče. 

Namenjeni so prenočevanju za eno noč, in ne večdnevnemu bivanju oz. počitnicam. Namenjeni so tudi za izhodišče, oporno točko pri osvajanju teže dostopnih ali zelo oddaljenih ciljev v gorah, ki presegajo okvir enodnevne ture. S tega vidika so slovenske gore skorajda premajhne (prenizke) in ta razlog večinoma ni upravičen.

  • koordinate: N: 46°23’28”; E: 13°49’06”
  • nadmorska višina: 1450 mnv
  • ožje območje Triglavskega narodnega parka
  • oddaljenost: 2 h hoje od Aljaževega doma (bivak pod Luknjo)
  • 100 m od Aljaževega doma (zimska soba)
  • smeti se prinese nazaj v dolino
  • kurjenje zunaj bivaka in zimske sobe strogo prepovedano.
  • prepovedano postavljanje šotorov

V gorskem svetu nismo sami, zato se temu primerno tudi obnašajmo ter spoštujmo delo prostovoljcev in lepote narave v okolici ter naj taka tudi ostane za naprej.

ZAKON O OHRANJANJU NARAVE določa ukrepe ohranjanja biotskeraznovrstnosti in sistem varstva naravnih vrednot z namenom prispevati k ohranjanju narave.